IloBa Black Edition, tömbart ileostomibandage, ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. IloBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 28 november 2017.

Publicerad 21 november 2017