NovaLife 1 convex tömbar GX+ ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. NovaLife 1 convex tömbar GX+, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 31 januari 2019.

Publicerad 17 januari 2019