TLV logotyp
TLV logotyp

Actiste Teststrips ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Actiste Teststrips kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 7 mars 2019.

Publicerad 22 februari 2019