TLV logotyp
TLV logotyp

SenSura Mio Kids endels stomipåse och tvådels urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Kids kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 7 mars 2019.

Publicerad 22 februari 2019