TLV logotyp
TLV logotyp

Adapt CeraRing konvex och oval konvex ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Adapt CeraRing konvex och oval konvex ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 april 2019.

Publicerad 26 mars 2019