Secura No-sting ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Secura No-sting ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 20 november 2020.

Publicerad 09 november 2020