Silikonförband Erland Care ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Silikonförband Erland Care ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 april 2021.

Publicerad 26 mars 2021