Conform 2 Maxi Högflödespåse 2-dels ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Conform 2 Maxi Högflödespåse 2-dels ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 3 maj 2021.

Publicerad 20 april 2021