Baxter dialysprodukter: Tömningsslang, Tömningspåse, Y-set och Påsklämma ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Tömningsslang, Tömningspåse, Y-set och Påsklämma ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 7 maj 2021.

Publicerad 23 april 2021