Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

On Call Lancets (26g) och On Call Lancets (30g) ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. On Call Lancets (26g) och On Call Lancets (30g), lansetter till blodprovstagare, ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 2 december 2022.

Sidinformation


Publicerad
29 november 2022