TLV logotyp
TLV logotyp

Stöd- bråckbälte och HH Bråck- stödbälte får inte ett högre pris

Beslutet gäller från och med den 18 juli 2013. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.


Publicerad 23 juli 2013