Omron MicroAIR U22, medicinbehållare, får inte ett högre pris

Beslutet gäller från och med den 10 juni 2015. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.


Publicerad 10 juni 2015