Ketostix får ett högre pris

TLV bedömer att förutsättningarna för prishöjning inom läkemedelsförmånerna för Ketostix är uppfyllda. Beslutet fattades den 27 september 2021. Det nya priset gäller sedan den 1 oktober 2021.

Publicerad 01 oktober 2021