Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Handläggningstider

Vår handläggningstid varierar beroende på vad en ansökan gäller. Som högst är handläggningstiden 180 dagar.

Handläggningstid vid ansökning om pris och subvention

TLV fattar beslut om pris och subvention senast 180 dagar från det att en komplett ansökan om att en förbrukningsartikel ska ingå i högkostnadsskyddet har kommit in. Innan beslut fattas informerar TLV företaget som har ansökt om vilket beslut TLV föreslår och ger möjlighet till yttrande.

Tidsgränsen om 180 dagar gäller oavsett om det är en ny typ av förbrukningsartikel som ansökan gäller eller om företaget redan har liknande förbrukningsartiklar i förmånssystemet.

Handläggningstid vid ansökan om prisändringar

TLV handlägger och fattar beslut om ansökningar om prisändringar av ett tidigare fastställt försäljningspris inom maximalt 90 dagar från det att en komplett ansökan kommit in till TLV. Handläggningen av ansökningar om prishöjningar är ofta mer omfattande medan beslut om prissänkningar kan fattas på relativt kort tid.

Handläggningstid vid ansökan om utträde

TLV fattar beslut om utträde av en förbrukningsartikel ur förmånssystemet senast 90 dagar från det att en komplett ansökan har kommit in till TLV. Handläggningen går allt som oftast snabbare och beslut fattas därför snarast möjligt om inte senare utträdesdatum önskas enligt ansökningsblanketten.

Sidinformation


Senast uppdaterad
20 december 2023