Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Överklaga ett beslut

Företaget som ansöker om subvention eller pris har rätt att överklaga våra beslut. Det gäller när ansökningar helt eller delvis får avslag av oss. Första instans för ett överklagande är förvaltningsrätten.

Genom våra beslut tolkar vi lagen om läkemedelsförmåner m.m. Vid ett överklagande är det upp till domstolen att avgöra om vi tolkat lagen på rätt sätt.

Ett företag överklagar först till förvaltningsrätten. Ärendet kan sedan gå vidare till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett beslut från TLV eller allmän förvaltningsdomstol gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

Sidinformation


Senast uppdaterad
20 september 2022