Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

03 maj 2021

Policylabbet för farmaceutiska tjänster har startat

Välkomna till premiären för vår blogg om arbetet i policylabbet för farmaceutiska tjänster! Vi i projektgruppen delar med oss om arbetet i labbet eftersom vi vet att många är intresserade av att följa utvecklingen. Kanske bjuder vi in någon gästbloggare framöver också. Häng med!

Farmaceutiska tjänster ska utvecklas för att förbättra läkemedelsanvändningen

Farmaceutiska tjänster har det pratats om i Sverige under mycket lång tid, men utvecklingen har hittills gått trögt. Nu har TLV fått regeringens uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på apotek. Regeringen vill att apoteken bidrar ännu mer till god och säker läkemedelsanvändning. Fler patienter ska få ännu bättre stöd av apoteken och farmaceuterna, vilket rätt hanterat kommer att komplettera övrig hälso- och sjukvård och leda till mer hälsa för skattepengarna.

Målet är att vi när försöksverksamheten är slut ska:

  • redovisa vilken eller vilka farmaceutiska tjänster som visar samhällsnytta.
  • föreslå ett regelverk för offentlig finansiering.
  • föreslå en ersättningsmodell.

Vårt uppdrag bygger på den förstudie som vi genomförde under 2019, den finns att läsa här Pdf, 1004 kB., där kan man också läsa mer om hur vårt policylabb är organiserat.

Policylabb drar nytta av olika kompetenser och erfarenheter

Bristande läkemedelsanvändning är en samhällsutmaning där flera insatser behöver göras på olika nivåer. Policylabbet ska stimulera apoteksaktörernas innovationskraft och dra nytta av den erfarenhet och kompetens som finns hos olika aktörer för att utveckla apotekens och farmaceuternas roll för läkemedelsanvändningen. TLV:s roll är att skapa förutsättningar för god samverkan mellan olika intressenter, föreslå ett nytt regelverk och en ny ersättningsmodell baserat på robusta beslutsunderlag.

Innovationsmyndigheten Vinnova stödjer oss och flera andra myndigheter i smart policyutveckling. På Vinnovas webbplats kan ni läsa mer om olika exempel på detta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som stöd och förankring till policylabbets arbete kommer vi också att knyta en expertgrupp, med representanter från patienter, hälso- och sjukvården, professionerna, läkemedelsföretagen, akademin och andra myndigheter.

Vad händer nu?

I slutet av april startade policylabbet. Det gjorde vi på ett möte med apoteksbranschens arbetsgrupp, som leds av Sveriges Apoteksförenings chefsfarmaceut Fredrik Boström. Expertgruppen formeras också nu.

Nästa steg är att diskutera vilka behov av farmaceutiska tjänster som finns, och bli konkreta kring vilka tjänster som kan testas i labbet. Apoteksaktörerna har sedan tidigare testat några farmaceutiska tjänster och det finns även internationella erfarenheter att ta till vara. Men idéer om farmaceutiska tjänster som det finns behov av kan även födas in i labbet av andra, till exempel patientorganisationer, hälso- och sjukvården eller företag. Apoteksaktörerna omsätter i så fall idéer till tjänster att testa i labbet.

Anna Montgomery

Anna Montgomery, projektledare.

Vi som jobbar med uppdraget

Jag som skriver heter Anna Montgomery, är apotekare och projektledare för det här spännande och viktiga uppdraget. Vi har en projektgrupp av TLV:are med bred kompetens för uppdraget – det är apotekarna Linn Orgård och Pia Frisk, juristen Sarah Snyder och nationalekonomen Per Hortlund.

Hör gärna av er via mejl till anna.montgomery@tlv.se om ni vill göra inspel, medskick eller ge oss hejarop!

Anna

Sidinformation


Publicerad
3 maj 2021