Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Besparingar inom läkemedelsområdet

TLV har regeringens uppdrag att vidareutveckla prissättningen på läkemedel med målet att säkerställa tidig och jämlik tillgång, så kostnadseffektiv läkemedelsanvändning som möjligt, god kostnadskontroll samt priser under eller i nivå med jämförbara länder.

Uppdraget består av två delar. Den första delen är att löpande följa den överenskommelse som regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen. Den andra delen i uppdraget är att redovisa de besparingar som skapas genom att TLV utvecklar den värdebaserade prissättningen av läkemedel.

TLV redovisar i denna rapport utgångspunkterna för och inriktningen av utvecklingsarbetet, resultatet av de prissänkningar som skett som en följd av överenskommelsen samt resultatet av TLV:s effektiviserade arbete med omprövningar av läkemedel inom läkemedelsförmånerna.

TLV:s arbete med att utveckla den värdebaserade prissättningen kommer att fortsätta under 2015 utifrån den inriktning som regeringen anger.

Sidinformation


Publicerad
15 december 2014