Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utveckla värdebaserad prissättning av läkemedel

TLV har regeringens uppdrag att vidareutveckla prissättningen på läkemedel. Syftet är att åstadkomma en mer dynamisk prissättning och en mer kostnadseffektiv användning under produkternas hela livscykel.

Utvecklingen ska säkerställa en prissättning som dels stimulerar tidig och jämlik tillgång och användning av nya innovativa produkter, dels förmår skapa prisdynamik så att inte onödigt höga priser betalas. Viktiga delar i detta är ökad effektivitet i omprövningarna och ökad kvalitet i uppföljningen av läkemedel i klinisk vardag. Det är också angeläget med ett fördjupat samarbete med landstingen, i syfte att involvera landstingen i TLV:s arbete och samordna pris- och volymkomponenterna inom ramen för TLV:s pris- och subventionsbeslut.

Nedan finns rapporter som tagits fram inom regeringsuppdraget. TLV:s utveckling av den värdebaserade prissättningen kommer att fortsätta utifrån den inriktning som regeringen anger

Sidinformation


Publicerad
16 oktober 2015