Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prognos av besparingar från sidoöverenskommelser helåret 2018

TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och landsting ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel.

TLV ska redovisa helårsprognoser för besparingen 2018 senast den 30 juni 2018 och senast den 13 december 2018. Utfallet av besparingen 2018 ska slutredovisas senast den 20 mars 2019. I denna rapport redovisas den andra helårsprognosen för 2018.

Sidinformation


Publicerad
13 december 2018