Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prognos av besparingar från sidoöverenskommelser 2019

Enligt TLV:s prognos beräknas återbäringen från sidoöverenskommelserna uppgå till 3 090 miljoner kronor år 2019.

Detta är en ökning motsvarande 316 miljoner kronor jämfört med 2018. Den huvudsakliga anledningen till den ökade återbäringen är nya sidoöverenskommelser inom läkemedelsgruppen TNF-hämmare. Återbäringen för läkemedelsgruppen hepatit C bedöms bli betydligt lägre jämfört med 2018, till följd av ett lägre antal behandlade patienter och sänkningar av de fastställda priserna.

Fakta

  • TLV har regeringens uppdrag att löpande redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning. I uppdraget ingår att göra två prognoser för helåret 2019. Den första prognosen lämnades över till regeringen i juni. Denna prognos är den andra för året, som lämnas över till regeringen i december. Utfallet av besparingen 2019 ska slutredovisas senast den 20 mars 2020
  • Totalt har 52 läkemedel omfattats av sidoöverenskommelser, under hela eller delar av 2019. De flesta sidoöverenskommelserna gäller cancerläkemedel, faktor VIII-preparat, TNF-hämmare och läkemedel för behandling av hepatit C. Det är ofta läkemedel som har stor försäljning och höga behandlingskostnader som omfattas av sidoöverenskommelser.
  • Staten och regionerna delar på återbäringen. Regionerna erhåller 60 procent av återbäringen och 40 procent tillfaller staten.

Sidinformation


Publicerad
13 december 2019