Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Översyn av besparingspotentialen för
läkemedel

TLV:s rapport är en översyn av besparingspotentialen för läkemedel inom läkemedelsförmånerna. Översynen görs på uppdrag av regeringen mot bakgrund av att Läkemedelsutredningen uppskattade en besparingspotential till 700 miljoner kronor.

Myndigheten bedömer att det finns möjligheter att uppnå besparingar inom läkemedelsförmånerna. Besparingspotentialen ligger främst i omprövningar och trepartsöverläggningar med möjlighet till tecknande av sidoöverenskommelser. På grund av den korta tid som TLV hade att genomföra uppdraget, och att möjligheterna till att sänka kostnaderna framförallt bygger på samverkan med regioner och läkemedelsföretag, har TLV inte kunnat precisera besparingspotentialen närmare. Möjligheten till besparingen uppskattas till mellan 400 och 800 miljoner kronor inom två till fyra år.

Det finns en möjlighet att minska kostnaderna för läkemedel, samtidigt som en hög tillgång och brett sortiment av både nya och äldre läkemedel inom förmånerna bibehålls, genom att fortsätta att tillämpa och utveckla dagens verktyg för värdebaserad prissättning. Effektiva och hållbara besparingar fås inte genom punktinsatser utan genom ett pågående och långsiktigt arbete. TLV ger i sin rapport ett antal förslag och anger vilka förutsättningar som krävs för att detta ska kunna uppnås.

Sidinformation


Publicerad
3 april 2020