Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s förslag till föreskrifter om läkemedel för särskilda behov

Den 1 april 2017 träder vissa ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ikraft. I regeringens proposition Läkemedel för särskilda behov (prop. 2015/16:143) lämnas bland annat förslag till förändringar i förmånslagen som berör licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedningar.

TLV har med utgångspunkt i propositionen tagit fram ett förslag till nya föreskrifter rörande prissättning m.m. inom läkemedelsförmånerna för licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention. Ett läkemedelsföretag kan söka tillfällig subvention för ett godkänt läkemedel som ersätter ett läkemedel som tidigare har förskrivits på licens.

Förslaget till föreskrift avser att förtydliga den praxis som redan tillämpas för licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedningar men också beskriva vad som föreslås gälla för tillfällig subvention. I konsekvensutredningen beskrivs bakgrunden och vad TLV vill uppnå med föreskrifterna samt konsekvenserna för berörda aktörer.

Föreskriften beräknas träda i kraft 1 april 2017.

Remisstiden för att lämna synpunkter går ut den 19 januari 2017. Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du skicka dem till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 3568/2016.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2016
Till toppen