Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2018

TLV har fortsatt att utreda förslag och lämnade synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt.

TLV föreslår bland annat att fler åtgärder för att ta bort tandsten som förebyggande behandling ska återinföras i tandvårdsstödet. Tandsten försvårar för patienter att själv rengöra tänderna och hålla sig friska.

TLV vill även förtydliga reglerna för behandling av tandreglering. Myndigheten bedömer att de föreslagna ändringarna ger något fler patienter rätt till ersättning för tandreglering.

Du ser remissen med alla förslag i filen till höger under relaterad information.

Remisstiden går ut den 18 april och beslut om ändringar i föreskriften fattas i början av juni 2017.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Sidinformation


Publicerad
9 mars 2017