Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förslag på ändringar av föreskrifter om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention

TLV skickar ut förslag på ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention.

De föreslagna ändringarna i föreskrifterna innebär en höjning av apotekens inköpspris (AIP) och apotekens försäljningspris (AUP) för extemporeläkemedel. Den ekonomiska effekten av de föreslagna ändringarna är att den totala kostnaden förväntas öka med 30 till 35 miljoner kronor AUP per år. Därutöver föreslår TLV att myndigheten under vissa förutsättningar bör kunna sänka priset på lagerberedningar.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Remisstiden för att lämna synpunkter på förslagen går ut den 25 mars 2020. Synpunkter på förslagen i remissen kan skickas till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 103/2020.


Sidinformation


Publicerad
14 februari 2020