Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remiss om föreslagna ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2023

TLV har fortsatt att utreda förslag och inkomna synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt och ändamålsenligt.

I remissen föreslås i korthet följande:

 • Ett nytt tillstånd 4041 Ofullständig rotfyllning som kräver revision inför reparationsåtgärd föreslås. Tillstånd 5041 Ofullständig rotfyllning förtydligas avseende tillämpningen och villkoren för ersättning.
 • Ett nytt tillstånd 5050 Enstaka tand som behöver extraheras inför bett­rehabilitering föreslås. Tillståndet avser tänder som inte uppfyller annat tillstånd för tandborttagning inom stödet.
 • Tillstånd 4882, 5445, 5447, 5448 och 5449 föreslås ändras avseende kraven på dokumentation av tillståndet.
 • Tillstånd 5448 och 5449 föreslås ändras för att möjliggöra samtidig omgörning av flera implantatkronor när det krävs, något som idag är delvis begränsat. Ändringen innebär också att en långtidsprovisorisk konstruktion kan utföras inom dessa tillstånd när det behövs.
 • Restriktioner för åtgärd 163 Biopsi och 164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) föreslås ändras för att möjliggöra ytterligare provtagning.
 • Två nya åtgärder 213 och 214 om kvalificerade samtal vid risk för mun­sjukdom föreslås, i enlighet med nationella riktlinjers rekommendationer.
 • Åtgärd 301 och 302 för sjukdoms- och smärtbehandling förtydligas genom förklaring att injektioner med botulinumtoxin inte omfattas av åtgärden.
 • Åtgärd 402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand förtydligas.
 • Åtgärd 435 Avlägsnade av ett implantat tas bort och i stället modifieras åtgärd 436 Avlägsnade av ett implantat, enkel för att kunna tillämpas i samtliga fall där ett implantat tas bort utan lambåoperation.
 • En ny åtgärd 433 för benaugmentation utan egen benvävnad eller ben­ersättnings­material föreslås, i enlighet med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård.

 • Åtgärd 522 Komplicerad kanallokalisation förtydligas.

 • Åtgärder 807 för semipermanent krona och 859 för integrerad distans förtydligas vad gäller materialet respektive indikationsområdet.
 • En ny åtgärd 897 föreslås för åtgärdande av komplicerade tekniska implantat­komplikationer.
 • Regel E.0 omformuleras för att överensstämma med det nya tillståndet 5050.
 • Regel E.7 justeras för att ensa reglerna för tandstödda proteser, helproteser och täckproteser på implantat.
 • Regel E.13 för kopplade konstruktioner mellan tänder och implantat justeras så att konstruktioner med hängande led i tandposition 6 ersätts inom stödet.


Du hittar remissen med alla förslag i PDF format till höger under Relaterad information.

Svarstiden för remissen löper ut den 20 april och beslut om ändringar i föreskriften planeras till den 30 maj 2022.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Sidinformation


Publicerad
11 mars 2022