Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remiss om förslag på höjd ersättning till apoteken

TLV remitterar förslag på ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

De föreslagna ändringarna i föreskrifterna omfattar ändring av samtliga prispunkter inklusive ersättningen som apoteken får för att expediera generiskt utbytbara läkemedel. Ändringarna redovisas i nedanstående tabeller.

Bilden visar nuvarande och föreslagen handelsmarginalskonstruktion för läkemedel utan generisk konkurrens, samt nuvarande och föreslagen handelsmarginalskonstruktion för läkemedel med generisk konkurrens.

Klicka för förstorad bild. Bilden visar nuvarande och föreslagen handelsmarginalskonstruktion för läkemedel utan generisk konkurrens, samt nuvarande och föreslagen handelsmarginalskonstruktion för läkemedel med generisk konkurrens.

De föreslagna ändringarna innebär att apotekens intäkter sammantaget höjs med cirka 658 miljoner kronor per år i form av höjd handelsmarginal.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2024 och tillämpas på priser från och med den 1 mars 2024. Detta gäller för samtliga delar i handelsmarginalkonstruktionen utom för ändringen av ersättning som apoteken får för att expediera generiskt utbytbara läkemedel. Föreskriftsändringen som avser prishöjningen för att expediera generiskt utbytbara läkemedel föreslås träda i kraft den 1 april för att börja tillämpas vid expeditioner på apotek från och med den 1 maj 2024.

Remisstiden för att lämna synpunkter på förslagen går ut den 22 november 2023. Synpunkter på förslagen i remissen kan skickas till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 02934/2023.

Sidinformation


Publicerad
26 oktober 2023