Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remiss om föreslagna ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2025

TLV har fortsatt att utreda inkomna förslag och synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt och ändamålsenligt.

I remissen föreslås i korthet följande:

 • 2 § tillförs text att behandlaren ska ha formell kompetens för den aktuella uppgiften för att åtgärderna ska vara ersättningsberättigande. Det gäller även om behandlingen helt eller delvis delegerats.
 • En definition tillförs 4 § Definitioner, för att tydliggöra vad anses med vävnadsskada i föreskrifterna.
 • Termen depuration tas bort från föreskrifterna. Begreppet som i stället används i åtgärd 207–209 och 341–343 är mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten respektive mekanisk infektionsbehandling.
 • Att dokumentera undersökningsfynd vid röntgenåtgärd 121, 123–128 och 131–134 blir ett krav i regel A.1 Dokumentation.
 • Reglerna C.0, D.1 och E.0 tillförs skanning som godkänd metod att dokumentera tillståndet.
 • Regel C.0 och D.1 kompletteras med kravet att aktuella tanden ska vara dokumenterad med befintlig aktuell röntgen inför behandling med åtgärd 520–522.
 • Regel E.6 kompletteras med restriktioner avseende ersättning av åtgärd 811 i implantatkonstruktioner som inte är äldre än tre år.
 • Tillstånd 4072 och 4073 förtydligas med att de avser tandslitage orsakad av abrasion eller attrition respektive erosion eller abfraktion. Tillstånden tillämpas oberoende av skadans omfattning.
 • Tillstånd 5032 utökas så att implantatbehandling blir ersättnings­berättigande även när endast en granntand till tandluckan är intakt eller har ringa restaurering. Åtgärder för emaljretinerad bro 804 och 805 tillförs tillståndet.
 • En ny regel E.17 införs som möjliggör att åtgärderna 852, 853 samt 858 blir ersättnings­berättigande inom tandposition 6–6, efter förhandsprövning till Försäkringskassan, om konstruktionen involverar implantat i tandposition 7 eller 8. Detta ska endast gälla vid ny konstruktion inom tillstånd 5448.
 • Täckprotes på implantat blir ersättningsberättigande även när enstaka tänder finns kvar i käken. Det möjliggörs vid tillstånd 5016, 5035 och 5448 när minst tolv bredvidliggande tänder saknas.
 • Inledningstexterna till de flesta åtgärdsserier kompletteras. Åtgärd 301–303 förtydligas med att de inte avser sedering.
 • En restriktion tillförs mellan åtgärd 303 Sjukdoms- eller smärt­behandling och 831 Justering av avtagbar protes, för att tydliggöra att båda inte ersätts under samma dag för samma käke.
 • Åtgärd 402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand förtydligas avseende tillämpningen vid friläggning.
 • Tilläggsåtgärd 420 Implantat … tillförs förtydligande att den avser tandposition och att det ska vara samma behandlare som rapporterar den tillsammans med åtgärd 421, 425 eller 425 för implantat­operationen.
 • Åtgärd 432 Benaugmentation med benersättningsmaterial … förtydligas avseende kravet på dokumentation av de buckala eller linguala fenestrationerna.
 • Restriktionen tas bort i åtgärder för rekonstruktiv behandling och fri bindvävnadstransplantat 446, 447 och 448 avseende att de endast får användas av specialisttandläkare eller ST-tandläkare under utbildning.
 • En ny åtgärd 711 Fyllning, utförd av tandhygienist tillförs slitage­tillstånd 4072 och 4073 samt tillstånd för förlust av tandsubstans respektive fyllningsmaterial 4081 och 4772.
 • Det tillförs möjlighet för tandhygienister att diagnosticera tandslitage i basundersökningsåtgärder 111 och 112.
 • Texten i åtgärd 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist förtydligas och åtgärden tillförs i tillstånd 1302 Behov av omfattande undersökning eller utredning.
 • En ny åtgärd 820 Skena med tandersättning för temporärt bruk tillförs tillstånd 5005 och 5006. Tillägget medför också ändringar i rubriktexten till tillstånd 5005 och i villkorstexten till både 5005 och 5006.
 • Utbytesåtgärderna för implantat i entandslucka i stället för ersät­tn­ingsberättigande tandstödd bro tas bort. Det innebär att om båda granntänderna till luckan har mycket omfattande restaurationer kommer endast en tandstödd bro att vara ersättningsberättigande i tillstånd för entandslucka.

Du hittar remissen med alla förslag i PDF format under Relaterad information.

Svarstiden för remissen löper ut den 05 april och beslut om ändringar i föreskriften planeras till den 27 maj 2024.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Sidinformation


Publicerad
5 mars 2024