Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: yttrande över sjuksköterskors möjlighet att ge vaccin mot covid-19 till barn

TLV har lämnat ett yttrande över Socialstyrelsens remiss ”Förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19”. Socialstyrelsen föreslår i remissen en utvidgning av sjuksköterskors behörighet att ordinera vaccin mot covid-19 till barn 16 år och äldre.

Sidinformation


Publicerad
24 augusti 2021