Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över utkast till lagrådsremiss Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har lämnat synpunkter på Justitiedepartementets remiss av ett utkast till lagrådsremiss Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd.

Sidinformation


Publicerad
5 april 2024