Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Takpris i utbytesgrupper

Nya preliminära takpriser

Nya preliminära takpriser finns nu publicerade. Synpunkter eller kommentarer kan skickas till takpriser@tlv.se senast den 31 maj 2023.

Nya höjda takpriser i vissa förpackningsstorleksgrupper

Nu finns takpriser som fått beslut om en höjd nivå publicerade. Ansökningar om prishöjning till och med tak hanteras efter tremånaderscykeln. Ansökningar som inkommer till TLV senast den 28 april, beslutas i maj och börjar gälla den 1 juni 2023.

De förpackningar som omfattas av den höjda takprisnivån finns i filen ”Nya fastställda takprishöjningar”. Berörda företag kan från och med den 12 april ansöka om prishöjning för dessa förpackningar. 

Mer information om ansökan om pris och subvention finns här

Preliminära takpriser och nya fastställda takpriser

Nedan publicerar vi varje månad information om preliminära takpriser och nya fastställda takpriser.

  • Den 15:e dagen varje månad (cirka) publicerar vi preliminära takpriser

Berörda företag ges möjlighet att komma in med synpunkter på preliminära takpriser fram till den sista helgfria dagen samma månad som de publiceras.

  • Den 15:e dagen påföljande månad (cirka) publicerar vi fastställda takpriser

Efter att vi tagit ställning till de synpunkter som kommit in beslutar vi att fastställa takpriser för berörda förpackningsstorleksgrupper. Vi skickar ut besluten med fastställda takpriser till berörda företag och publicerar de fastställda takpriserna på vår hemsida. Dessa takpriser gäller även för ansökningar som inkommer under samma månad. De nya fastställda takpriserna börjar gälla den första dagen i nästa månad.

Gällande takpriser för samtliga utbytesgrupper

Nedan finns även en lista med information om vilka aktuella takpriser som gäller för utbytbara läkemedel. I listan finns utöver information om fastställda takpriser även information om så kallade flytande takpriser, det vill säga det högsta beslutade priset i förpackningsstorleksgrupper som inte har fastställda takpriser. Listan publiceras för att företagen ska veta vilka takpriser som gäller inför prisansökningar hos TLV.

Takpriset utgörs av läkemedlets AIP (apotekens inköpspris) per enhet, till exempel per tablett.

Observera att den prisinformation som publiceras i våra takprislistor inte avspeglar nu gällande eller kommande priser på enskilda läkemedel utan är information om vilka högsta priser TLV accepterar för läkemedel inom läkemedelsförmånerna, för ett utbytbart läkemedel inom en viss förpackningsstorleksgrupp.

Sidinformation


Senast uppdaterad
16 september 2022
Till toppen