Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tillfällig subvention

Läkemedel som tidigare har skrivits ut som så kallade licensläkemedel kan få tillfällig subvention.

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet, men TLV har inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Om ett licensläkemedel blir godkänt av Läkemedelsverket eller EMA, kan det inte längre skrivas ut på licens till patienter. Företaget som marknadsför läkemedlet har då möjlighet att ansöka om subvention till TLV. För att patienterna inte ska stå utan subventionerad behandling under den tid som TLV utreder ärendet, kan TLV bevilja så kallad tillfällig subvention. Detta innebär att läkemedlet under utredningstiden subventioneras till de patienter som tidigare fått läkemedlet på licens.

När ett beslut om subvention fattas upphör den tillfälliga subventionen att gälla och ersätts antingen av ett bifallsbeslut, bifallsbeslut med begränsning eller ett avslagsbeslut. Den tillfälliga subventionen kan även upphöra om företaget som ansökt om subvention drar tillbaka ansökan.

Sidinformation


Senast uppdaterad
16 september 2022