Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning om avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet, (S2022/01239)

TLV har lämnat ett yttrande över Läkemedelsverkets framställan (dnr 2.2.3-2022-014573) om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning, extempore på apotek och maskinell dosverksamhet.

Sidinformation


Publicerad
27 september 2022