Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prissänkning enligt 15-års regeln

TLV har som uppdrag att sänka priset på vissa läkemedel vars substans och form fick marknadsföringsgodkännande för mer än 15 år sedan. Prissänkningen motsvarar 7,5 procent av det pris som gällde oktober 2019 och är bara aktuell för äldre läkemedel som saknar eller endast har svag generisk konkurrens.

Prissänkningar 1 juni 2024

Prissänkningsomgången för våren 2024 flyttas fram.

För mer information se:
Prissänkningar av läkemedel äldre än 15 år skjuts upp

Berörda företag har möjlighet att begära undantag från prissänkning. En begäran om undantag ska senast komma in till TLV senast den sista arbetsdagen i den månad då den preliminära listan över förväntade prissänkningar publiceras. Den preliminära listan publiceras i början av februari eller i början av augusti. Se även viktiga datum för aktuell prissänkningsomgång.

En begäran om undantag mejlas av behörig person på företaget till 15arsregel@tlv.se

Underlaget till begäran om undantag ska ange de särskilda skälen för undantag med utgångspunkt i behovet av att säkerställa tillgången av läkemedel inom läkemedelsförmånerna eller att stärka uppkomsten av naturlig priskonkurrens. I dokumentet ”Begäran om undantag från prissänkning” finns en utförligare beskrivning över vad som kan ligga till grund för en begäran om undantag.

Berörda företag uppmanas att ansöka om prissänkning. Sista ansökningsdag är senast sista arbetsdagen i april eller oktober. Se även viktiga datum för aktuell omgång. Företag bör i första hand ansöka via e-ansökan. I de fall företag inte kommer in med ansökan om prissänkning kommer TLV att på eget initiativ sänka priset på de läkemedelsförpackningar som ingår i aktuell prissänkningsomgång.

Sista ansökningsdag för utträde ur läkemedelsförmånerna för ikraftträdande vid samma tidpunkt som prissänkningarna är senast sista arbetsdagen april eller oktober.

Information om ansökan om prissänkning eller utträde finns här.

För att ha möjlighet att komma in med begäran om undantag behöver personen som företräder företaget gentemot TLV ha en giltig fullmakt eller behörighetshandling.

En behörig fullmakt behövs även vid ansökan om prissänkning eller utträde ur läkemedelsförmånerna.

När ett företag tar över ett subventionerat läkemedel från ett annat företag, bör övertagande företag informera TLV om detta. Det räcker inte att företaget har anmält övertagandet till produkt- och artikelregistret LiiV, eftersom TLV inte får information från LiiV om att ett läkemedel inom läkemedelsförmånerna har övertagits och bytt marknadstillståndsinnehavare (MTI) eller ombud.

Information om att ett företag tar över ett subventionerat läkemedel mejlas till registrator@tlv.se eller 15arsregel@tlv.se

TLV delar in alla läkemedelsförpackningar i substans-formgrupper. Vid definition av substans görs inte skillnad mellan olika salter. Kombinationer av aktiva substanser definieras som ny substans förutom för vissa mineralämnen, vitaminer och lösningar. Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform.

De läkemedelsförpackningar som ingår i en substans-formgrupp, där det tidigaste datumet för marknadsföringsgodkännande är 15 år, är aktuella för prissänkning enligt 15-årsregeln.

Prissänkningen motsvarar 7,5 procent av det pris som gällde den 31 oktober fem år innan det år då beslutsmånaden infaller och är bara aktuell för äldre läkemedel som saknar eller endast har svag generisk konkurrens.

Prissänkning enligt 15-årsregeln sker två gånger per år där prissänkningarna träder i kraft den 1 juni och 1 december.

De regler som styr prissänkning enligt 15-årsregeln finns i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats. och TLV:s föreskrifter (TLVFS 2014:9). Länk till annan webbplats.

Bakgrunden till föreskrifterna

Bakgrunden till 15-årsföreskrifterna är delvis en överenskommelse mellan regeringen och Branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige (Lif). År 2014 infördes bestämmelser i 13 § andra stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och 4 b § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. som gav TLV ett bemyndigande att meddela 15-årsföreskrifterna. Reglerna i 15-årsföreskrifterna syftar till att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige.

Relaterad information

Sidinformation


Senast uppdaterad
1 november 2022