Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Repatha fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med ny bredare begränsning

Repatha (evolocumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet men med förändrad begränsning. Repatha subventioneras nu för:

  • patienter med diagnostiserad aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 2,5 mmol/l eller högre,
  • patienter med diagnostiserad heterozygot familjär hyperkolesterolemi som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 3,0 mmol/l eller högre samt för
  • patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi

Repatha är en förebyggande behandling som ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt (monoterapi) för patienter som inte tål statiner eller ezetimib. Patienter som, trots behandling med statiner och ezetemib, inte nått sina målvärden och som har fått hjärt- och kärlsjukdomar på grund av detta samt patienter som har högt LDL-kolesterol på grund av genetiska orsaker är de patientgrupper som har behov av att behandlas med Repatha.

Sidoöverenskommelse

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Trepartsöverläggningarna har resulterat i att företaget och landstingen enats om att teckna en sidoöverenskommelse som utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen medför att kostnaden för användning av Repatha minskar.

Företaget ska visa att rätt patienter får Repatha

Det är viktigt att endast de patienter med störst behov och som visats ha en kostnadseffektiv användning av Repatha får tillgång till läkemedlet. Därför ska företaget senast i augusti 2020 redovisa nya uppgifter över vilka patienter som behandlats med Repatha. I uppgifterna ska det framgå vilken hjärt- och kärlsjukdom, annan blodfettssänkande behandling och LDL-kolesterolnivå som patienterna har, samt vilken dosering av Repatha som används.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2019.

Sidinformation


Publicerad
26 november 2018