TLV logotyp

Du är här:

Tillfällig subvention

Läkemedel som tidigare har skrivits ut som så kallade licensläkemedel kan få tillfällig subvention.

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet, men TLV har inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Om ett licensläkemedel blir godkänt av Läkemedelsverket eller EMA, kan det inte längre skrivas ut på licens till patienter. Företaget som marknadsför läkemedlet har då möjlighet att ansöka om subvention till TLV. För att patienterna inte ska stå utan subventionerad behandling under den tid som TLV utreder ärendet, kan TLV bevilja så kallad tillfällig subvention. Detta innebär att läkemedlet under utredningstiden subventioneras till de patienter som tidigare fått läkemedlet på licens.

När ett beslut om subvention fattas upphör den tillfälliga subventionen att gälla och ersätts antingen av ett bifallsbeslut, bifallsbeslut med begränsning eller ett avslagsbeslut. Den tillfälliga subventionen kan även upphöra om företaget som ansökt om subvention drar tillbaka ansökan.

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV