Begränsad subvention

Här hittar du beslut för läkemedel vi har beviljat begränsad subvention.

Läkemedel som får begränsad subvention ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Sortera efter år:

Senast uppdaterad 30 september 2019