Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Beslut översyn av lagerberedningar

Här finns de beslut som fattats i översynen av lagerberedningar enligt 16 a § TLV:s föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention.

Bakgrunden till översynen är ett regeringsuppdrag som gavs till TLV i mars 2019. Enligt uppdraget skulle TLV bland annat se över kostnadsutvecklingens påverkan på ersättningsnivåerna och eventuella andra skäl till förändringar i prissättningen. I samband med uppdraget slutfördes en rapport som överlämnades till regeringen. Utifrån uppdraget har TLV beslutat om ändringar i föreskriften om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar, som trädde i kraft 1 juli 2020. Ändringarna i föreskrifterna innebär bland annat att TLV under vissa förutsättningar kan sänka priset på lagerberedningar. Det gäller lagerberedningar med försäljning som överstiger 5 miljoner kronor per år, där antal mot recept utlämnande förpackningar överstiger 10 000 förpackningar per år eller om det föreligger särskilda skäl.

Syftet med att införa möjligheten till prissänkning är att priset för en lagerberedning ska avspegla kostnaden för att tillhandahålla den specifika lagerberedningen. Möjligheten för TLV att sänka priset på lagerberedningar är ett viktigt instrument för att uppnå kostnadskontroll på lagerberedningar som säljs i stora volymer och/eller uppnår höga försäljningsvärden.

Läs mer via länkar till nedan.

Sortera efter år:

Sidinformation


Senast uppdaterad
31 oktober 2022