Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Alunbrig ingår i högkostnadsskyddet med begränsning 

Alunbrig (brigatinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till det användningsområde som läkemedlet idag är godkänt för. Läkemedlet används för behandling av vuxna personer med ALK-positiv, icke småcellig lungcancer som tidigare fått behandling med Xalkori (krizotinib).

Varje år får cirka 3800 personer lungcancer. Icke småcellig lungcancer är den dominerande lungcancerformen. Enligt Socialstyrelsen har cirka 70 procent av alla personer med lungcancer en långt framskriden sjukdom redan vid diagnos. Ungefär 75 procent av dessa patienter avlider inom ett år. Cirka fem procent av alla patienter med lungcancer har en mutation i genen för proteinet ALK. Patienter som drabbas av ALK-positiv icke småcellig lungcancer är i regel yngre samt i större utsträckning icke-rökare än patienter med andra former av lungcancer.

Alunbrig godkändes i november 2018. Läkemedlet fungerar genom att hämma ett muterat protein (ALK) och på så sätt bromsa dess stimulerande effekt på cancercellers tillväxt så att de inte förökar och sprider sig. Alunbrig ska ges när patienternas sjukdom förvärrats under eller efter behandling med Xalkori. Alecensa (alektinib) bedöms vara relevant jämförelsealternativ till Alunbrig.

Försäljningsgodkännandet för Alunbrig bygger på en studie där samtliga patienter i studien fått behandling med Alunbrig, studien saknar alltså kontrollgrupp. Resultatet av studien visar en relevant effekt av Alunbrig på graden av tumörkrympning samt hur länge tumören svarar på behandlingen. TLV bedömer att företaget har visat att Alunbrig och Alecensa har en jämförbar effekt.

Läkemedelskostnaderna för Alunbrig och Alecensa är samma vid rekommenderade doser och TLV bedömer att Alunbrig ska ingå i högkostnadsskyddet med en begränsad subvention.

Beslutet gäller från och med den 14 december 2018.

Sidinformation


Publicerad
17 december 2018
Till toppen