Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Melatonin AGB ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Melatonin AGB ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 26 mars 2021. Begränsningen innebär att Melatonin AGB endast ingår i högkostnadsskyddet för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga.

Melatonin AGB innehåller kortverkande melatonin och är ett läkemedel som används för att behandla jetlag hos vuxna och sömnproblem, så kallad insomni, hos barn och ungdomar med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen varit otillräckliga.

TLV bedömer att kortverkande melatonin är relevant jämförelsealternativ till Melatonin AGB. De kortverkande behandlingsalternativ som finns tillgängliga på marknaden och som är kliniskt relevanta är lagerberedningarna Melatonin APL och Melatonin Unimedic i form av orala lösningar, det vill säga att läkemedlen är en lösning som tas via munnen. I studier har kortverkande melatonin visat bättre effekt på bland annat total sömntid och insomningstid jämfört med placebo.

TLV har jämfört kostnaderna mellan Melatonin AGB och lagerberedningarna Melatonin APL och Melatonin Unimedic, eftersom effekten mellan Melatonin AGB och de orala lösningarna bedöms vara jämförbar. TLV uppskattar att kostnaderna för att behandla med Melatonin AGB ligger i nivå med kostnaden för lagerberedningarna Melatonin APL och Melatonin Unimedic.

Företaget har endast ansökt om subvention för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga. Subventionen ska därför begränsas till den patientgruppen.

Beslutet gäller från och med den 26 mars 2021.

Sidinformation


Publicerad
26 mars 2021