Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fortsatt subvention för Velcade

LFN beslutar att cancerläkemedlet Velcade även i fortsättningen ska ingå i förmånerna. Läkemedlet bedöms ha en bättre behandlingseffekt än jämförelsealternativet och används dessutom mot en mycket svår sjukdom.

Velcade har jämförts med dexametason i höga doser, vilket är ett av flera behandlingsalternativ. Jämförelsen visar att Velcade förmodligen har en bättre behandlingseffekt än dexametason. Även om kostnaden för Velcade är mycket hög så bedömer LFN den ändå som rimlig sett till effekten och med tanke på sjukdomens svårighetsgrad, som gör att behandlingen måste ses som angelägen.

I oktober 2004 beslutade LFN att Velcade skulle ingå i förmånerna. Subventionen tidsbegränsades till den 30 september 2006 eftersom underlaget om Velcade var begränsat. Beslutet om att godkänna Velcade för försäljning var endast baserat på så kallade fas 2-studier. Företaget har sedan dess slutfört en fas 3-studie och har därmed kunnat redovisa ett mer omfattande underlag i sin nya ansökan.

Velcade är godkänt för andra linjens behandling av multipelt myelom, en cancerform som angriper benmärgen. Överlevanden i denna sjukdom överstiger oftast inte mer än tre år.

Sidinformation


Publicerad
7 mars 2007