Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tasigna beviljas subvention

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att cancerläkemedlet Tasigna mot kronisk myeloisk leukemi ska ingå i läkemedelsförmånen och räknas in i högkostnadsskyddet.

Tasigna är ett särläkemedel för behandling av vuxna med kronisk myeloisk leukemi, KML. LFN bedömer att sjukdomens svårighetsgrad är hög och har beslutat att Tasigna ska ingå i läkemedelsförmånen eftersom läkemedlet riktar sig till en svårt sjuk patientgrupp. Läkemedlet ger likvärdig medicinsk effekt och kostnad som det mest relevanta behandlingsalternativet.

Beslutet gäller från den 16 april 2008.

Sidinformation


Publicerad
23 april 2008