Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Generiskt esomeprazol ingår i högkostnadsskyddet

Generiskt esomeprazol ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 januari 2011. Läkemedlet används mot sjukdomar orsakade av magsyra. Det ger ytterligare sortimentsbredd för behandling av magsyrarelaterade sjukdomar till samma eller lägre pris som andra läkemedel med motsvarande effekt.

Eftersom vi har beslutat att utesluta originalprodukten Nexium (esomeprazol) ur högkostnadsskyddet kan inte priset på Nexium i olika förpackningar och styrkor vara utgångspunkt för pristak i denna utbytesgrupp.

Därför behövs ett pristak för de nya generiska produkterna . Situationen liknar den som gällde för substansen lanzoprasol. Samtidigt har reglerna för det generiska utbytet ändrats med ökad konkurrens och effektivitet som följd.

Eftersom det huvudsakliga jämförelsealternativet till Nexium är generiskt omeprazol har vi har utgått från prisbilden för den substansen för att komma fram till ett pristak för esomeprazol. Omeprazol tillhör också läkemedelsgruppen protonpumpshämmare, PPI.

Pristaket för de nu aktuella produkterna med generiskt esomeprazol har bestämts utifrån det högsta priset som generiskt omeprazol har i högkostnadsskyddet i samma eller närmast jämförbara förpackningar och styrkor.

Sidinformation


Publicerad
23 december 2010