Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV erbjuder

TLV:s vision Mesta möjliga hälsa för skattepengarna skapar mening i vår vardag. Med stort samhällsengagemang, olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga visionen.

Vi erbjuder flera förmåner, bland annat flexibel arbetstid och enskilda överenskommelser som löneväxling som du kan läsa mer om nedan. Vi lägger stor vikt vid att utveckla ledarskap och medarbetarskap, där samverkan, kunskapsutbyte, kompetensutveckling, ansvarstagande, teamutveckling samt arbetsmiljö är viktigt. Vi vill ge dig goda möjligheter att utvecklas och ta ansvar.

Vi utvecklar tekniskt stöd för att skapa en mobil, flexibel arbetsplats. Vårt kontor ligger centralt i Stockholm.

Introduktion och utveckling

Vi är måna om att du som arbetar här ska få en bra start. Därför erbjuder vi dig ett introduktionsprogram och en handledare som är ditt stöd under den första tiden.

Alla medarbetare har medarbetarsamtal med sin chef vid minst ett tillfälle per år med återkommande avstämningar. Vid samtalen får du återkoppling på ditt arbete, ni diskuterar din arbetssituation och planerar arbetet framåt och din utveckling utifrån verksamhetens mål.

Friskvård och hälsa

God hälsa och trivsel är en viktig förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Vi tror på ”Mesta möjliga hälsa” – inte minst för våra egna medarbetare.

Vi erbjuder ett väl tilltaget friskvårdsbidrag på upp till 4 500 kronor per år och ger dig möjlighet att ta ut en timmes friskvård i veckan på arbetstid. Det finns två lånecyklar tillgängliga för medarbetare att använda under kontorstid, för att underlätta kommunikationen till och från externa möten.

På kontoret finns även olika gymredskap att tillgå och alla medarbetare har kostnadsfri tillgång till fastighetens egna gymlokaler och takterrass. När Convinistafetten går av stapeln i augusti varje år, får de som vill delta i spring- eller promenadklass och sedan avnjuta en picknick tillsammans med kollegor.

Du får även bidrag för dina kostnader för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel med mera. Allt för att bidra till mer hälsa, rörelse och trivsel i vardagen.

Rörlighet i staten

TLV är medlem i "Rörlighet i staten", ett samarbete mellan myndigheter med målet att göra staten till Sveriges bästa arbetsplats. Samarbetet består idag av 18 myndigheter och möjliggör för medlemmarnas medarbetare att dela idéer, erfarenheter och kunskap som stärker både medarbetare och utvecklar verksamheten, exempelvis genom att:

  • dela erfarenheter i nätverk – med kollegor från andra myndigheter,
  • prova på att jobba på en annan myndighet – via in-/utlån eller praktik,
  • utvecklas i sin yrkesroll – genom medverkan i skräddarsydda program och kurser.

Läs mer om Rörlighet i staten här. Länk till annan webbplats.

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor är av stor betydelse och är de grundläggande idéerna till vårt förhållningssätt till varandra. Arbetet bygger på forskning från Försvarshögskolan och innebär att teamet, delaktigheten och dialogen spelar stor roll.

Vi vill vara ett gott föredöme för varandra, visa tillit och personlig omtanke samt bidra till att vi alla känner inspiration och motivation i arbetet. På det sättet skapar vi goda resultat och bidrar till att det är roligt att gå till jobbet.

Flexibel arbetstid

Vi tillämpar flexibel arbetstid vilket innebär att du har möjlighet att anpassa din arbetstid efter dina behov och förutsättningar i den mån verksamheten tillåter. Tanken är att erbjuda möjlighet till balans mellan arbetsliv och privatliv.

Individuell lönesättning

Vi tillämpar individuell lönesättning. Du som medarbetare har ett årligt lönesättande samtal med din chef där utgångspunkten för dialogen är TLV:s lönekriterier och dina mål.

Enskilda överenskommelser som löneväxling

Du har möjlighet att ingå i så kallade enskilda överenskommelser. Detta innebär att du till exempel kan avstå lön eller semesterdagar för löpande avsättning till pension. Du kan också avstå lön för extra semesterdagar eller avstå semesterdagar för högre lön. Vi erbjuder fler varianter på enskilda överenskommelser.

Föräldraskap

Under föräldraledighet får du ett föräldrapenningtillägg så att du tillsammans med ersättningen från Försäkringskassan får omkring 90 procent av din lön under 360 dagar.

Du kan arbeta deltid fram tills barnet fyllt tolv år. Om du är hemma med sjukt barn betalar TLV en kompletterande ersättning för en del av ditt lönebortfall.

Semester

Som statligt anställd har du mellan 28-35 semesterdagar per år. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har.

  • Upp till 29 år har du 28 betalda semesterdagar
  • Från 30 år har du 31 semesterdagar
  • Från 40 år har du 35 semesterdagar

Försäkringar och pension

Som statligt anställd omfattas du av ett statligt pensionsavtal (PA 16) med tjänste-, efterlevande- och sjukpension. Du har en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och en tjänstegrupplivsförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Mer om förmåner och villkor

Läs mer om förmåner och villkor för statsanställda på Arbetsgivarverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation


Senast uppdaterad
22 maj 2024