Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 1, 2024

Läs TLV:s första nyhetsbrev för 2024.

Bloggen om policylabbet: Uppdraget om farmaceutiska tjänster förlängs året ut

Två nationella försök med farmaceutiska tjänster, Inhalationsvägledning och Apotekens läkemedelssamtal, är nu avslutade. Vi knyter ihop säcken och lämnar en delrapport i februari med förslag om hur Inhalationsvägledning kan implementeras och regleras.

Läs mer om policylabbet i bloggen.

TLV lämnar förslag för att stärka krisberedskapen på hela apoteksmarknaden

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) lämnar förslag till regeringen för att stärka beredskapen som omfattar hela apoteksmarknaden. Det innebär bland annat att en aktörsgemensam samverkan för apoteksmarknaden utvecklas vidare och att 300 apotek ska kunna utses till beredskapsapotek. Detta för att allmänheten ska få tillgång till apoteksservice inom ett rimligt avstånd vid kommande kriser.

Läs mer om TLV:s förslag för att stärka krisberedskapen på apoteksmarknaden.

Höjt tak i högkostnadsskyddet 2024

Från och med den 1 januari 2024 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 600 kronor till 2 850 kronor.

Läs mer om det höjda taket i högkostnadsskyddet 2024.

Höjd ersättning till apoteken för att hantera receptbelagda läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att höja den ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel på apotek. Beslutet om höjningen baseras på den succesivt försämrade lönsamheten apoteken har haft över tid.

Läs mer om den höjda ersättningen till apoteken för att hantera receptbelagda läkemedel.

Regional prognos av återbäringar från sidoöverenskommelser 2023

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prognostiserar i decemberprognosen att läkemedelsföretagen på nationell nivå kommer att betala cirka 3,3 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för 2023. I rapporten finns även en regional fördelning av prognostiserad återbäring för 2023.

Läs mer om den regionala decemberprognosen av återbäringar från sidoöverenskommelser 2023.

Föreskriftsändringar för prissänkning av äldre läkemedel

Ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2014:9) om prissättning av vissa äldre läkemedel (15-årsföreskrifterna) gäller från 2 december 2023.

Läs mer om föreskriftsändringarna för prissänkning av äldre läkemedel.

Besparingar från sidoöverenskommelser högre än tidigare prognostiserat

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beräknar att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 3,33 miljarder kronor i återbäring för 2023 för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner. Det är en ökning med sex procent jämfört med myndighetens prognos i juni.

Läs mer om den uppdaterade prognosen över besparingarna från sidoöverenskommelserna.

Hälsoekonomiska bedömningar

Här ser du en sammanställning av alla hälsoekonomiska bedömningar sedan senaste nyhetsbrevet.

Läs mer om hälsoekonomiska bedömningar.

Sidinformation


Publicerad
17 januari 2024