Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomiska bedömningar och rapporter klinikläkemedel

Efter förfrågan från NT-rådet tar TLV fram hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel

När TLV får en förfrågan från NT-rådet kontaktar TLV berört företag och frågar om de vill bidra med hälsoekonomiskt underlag. Om företaget bekräftar att de avser att inkomma med underlag hamnar läkemedlet under "Planerade hälsoekonomiska bedömningar" nedan. När TLV sedan får in underlaget från företaget och påbörjar den hälsoekonomiska utvärderingen flyttas läkemedlet till "Pågående hälsoekonomiska bedömningar". När TLV är klar med den hälsoekonomiska bedömningen skickas denna till NT-rådet och företaget för att därefter publiceras under ”Avslutade hälsoekonomiska bedömningar”.

 • Oxlumo (lumasiran) vid behandling av primär hyperoxaluri typ 1
 • Padcev i kombination med Keytruda (enfortumab vedotin + pembrolizumab) vid behandling av urotelialcancer i första linjen
 • Arexvy (respiratoriskt syncytialt virus prefusion-F-protein, recombinant) vid aktiv immunisering av personer från 60 år och äldre för att förebygga nedre luftvägssjukdom orsakad av RS-virus
 • Syfovre (intravitreal pegcetakoplan) vid geografisk atrofi sekundärt till åldersberoende makuladegeneration (AMD)
 • Qalsody (tofersen), vid behandling av ALS
 • Upstaza (eladokagen-exuparvovek) vid behandling av AADC-brist
 • Enjaymo (Sutimlimab) vid behandling av köldhemolys
 • Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid behandling av HER-2-positiv magsäckscancer och cancer i gastroesofagala övergången
 • Lecanemab vid behandling av alzheimers sjukdom

 • Abrysvo (respiratoriskt syncytialt virus prefusion-F-protein, recombinant) vid aktiv immunisering av personer från 60 år och äldre för att förebygga nedre luftvägssjukdom orsakad av RS-virus
 • Tepkinly (epkoritamab) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom
 • Trodelvy (Sacituzumab-govitekan) vid behandling av inoperabel eller metastaserande HR-positiv, HER2-negativ bröstcancer
 • Columvi (glofitamab) för behandling av recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B‑cellslymfom
 • Lunsumio (mosunetuzumab) vid behandling av follikulärt lymfom
 • Ebvallo (Tabelekleucel) vid behandling av EBV-associerat post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom
 • Evkeeza vid behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi
 • Rybrevant (amivantamab) vid behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
 • Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av follikulärt lymfom
 • Tecartus (brexucabtagene autoleucel) för behandling av akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Opdualag (relatlimab + nivolumab) vid behandling av malignt melanom
 • Imfinzi + kemo (durvalumab + kemo) vid behandling av gallvägscancer i första linjen
 • Zynlonta (lonkastuximabtesirin) vid behandling av relapserande eller refraktärt DLBCL och höggradigt B-cellslymfom (HGBL)
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS)
 • Roctavian (Valoktokogen-roxaparvovek) vid behandling av hemofili A
 • Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) vid behandling av B-cellslymfom.
 • Vyvgart (efgartigimod alfa), vid behandling av generaliserad myastenia gravis
 • Talvey (talkvetamab) vid behandling av recidiverande och refraktärt multipelt myelom som har fått minst 3 tidigare terapier och som har uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen

Sortera efter år:
 • Publicerad 19 februari 2024

  Hälsoekonomisk bedömning av Rybrevant vid behandling av icke-småcellig lungcancer

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för Rybrevant (amivantamab) som ensam behandling av vuxna med framskriden icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med så kallad EGFR exon 20 instertionsmutation vars sjukdom har fortskridit efter tidigare behandling med platinumbaserad cellgiftsbehandling.

 • Publicerad 12 februari 2024

  Hälsoekonomisk bedömning av Imjudo i kombination med Imfinzi vid levercellscancer

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna av Imjudo (tremelimumab) i kombination med Imfinzi (durvalumab). Bedömningen avser behandling av vuxna patienter med avancerad levercellscancer som tidigare inte fått någon behandling för sin avancerade sjukdom.

 • Sidinformation


  Senast uppdaterad
  21 december 2023
  Till toppen