Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

10 januari 2024

Uppdraget om farmaceutiska tjänster förlängs året ut

Två nationella försök med farmaceutiska tjänster, Inhalationsvägledning och Apotekens läkemedelssamtal, är nu avslutade. Vi knyter ihop säcken och lämnar en delrapport i februari med förslag om hur Inhalationsvägledning kan implementeras och regleras. Däremot kommer slutrapporten, med en samlad bedömning av tjänsten Apotekens läkemedelssamtal först i december.

Delrapport kommer i februari och slutrapporten i december

Regeringen har beslutat att vårt uppdrag om farmaceutiska tjänster förlängs under 2024. Det framgår av TLV:s regleringsbrev för 2024. Vi kommer att leverera en delrapport i slutet av februari, men slutrapporten kommer alltså först i december 2024. Anledningen till förlängningen är att vi behöver invänta resultaten från den vetenskapliga utvärdering av försöket med tjänsten Apotekens läkemedelssamtal som pågår vid Uppsala universitet.

Vi har nu fullt fokus på att få klart den tredje delrapporten som innehåller förslag om hur tjänsten Inhalationsvägledning skulle kunna implementeras nationellt. Det innebär en beskrivning av den process och ersättningsmodell för farmaceutiska tjänster som vi har utvecklat inom ramen för uppdraget, frågor om kostnader och finansiering och förslag till reglering.

Patientföreträdare fick tycka till om farmaceutiska tjänster på TLV:s Dialogforum

Under hösten genomfördes det årliga heldagsmötet Dialogforum, som är TLV:s samverkansforum med patient-, konsument och pensionärsorganisationer. Programmet tas fram av en programkommitté med patientrepresentanter och medarbetare från TLV. En av programpunkterna handlade om vårt uppdrag om farmaceutiska tjänster.

Patientföreträdarna välkomnade utvecklingen av farmaceutiska tjänster på apotek, för att ta vara på farmaceutens kompentens och möjlighet att ge stöd i läkemedels-användningen. Ett medskick var också vikten av att värna apotekskundens integritet vid samtal på apotek. Det behöver finnas en miljö på apoteket där kunden känner sig bekväm att samtala med farmaceuten om sin läkemedelsanvändning, menade patientföreträdarna.

Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och allergiförbundet och Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet på TLV:s Dialogforum hösten 2023.

Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och allergiförbundet och Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet på TLV:s Dialogforum hösten 2023.

Erfarenhetsutbyte från Norge

Vi har mycket att lära av utvecklingen kring farmaceutiska tjänster i våra nordiska grannländer. I slutet av 2023 hade TLV besök av Hilde Ariansen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., senior rådgivare på Norges Apoteksförening, som berättade om framgångsfaktorer och utmaningar utifrån deras fleråriga erfarenheter av offentligt finansierade farmaceutiska tjänster! Väldigt lärorikt och spännande!

Hilde Ariansen, senior rådgivare på Norges Apoteksförening och Anna Montgomery, projektledare TLV.

Hilde Ariansen, senior rådgivare på Norges Apoteksförening och Anna Montgomery, projektledare TLV.

God fortsättning på nya året!

// Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
10 januari 2024