Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Extemporeläkemedel - prissättning

När godkända läkemedel och licenser inte kan förskrivas på grund av medicinska skäl kan ett extemporeläkemedel förskrivas. Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas av apotek på beställning för en enskild patient.

Extemporeläkemedel ingår i läkemedelsförmånerna under förutsättning att:

  • apotekens inköpspris (AIP) beräknas utifrån den prissättningsformel för tillverknings- och tilläggskostnader som TLV har fastställt.

Räkna AUP

  • Apotekens försäljningspris (AUP) beräknas genom att handelsmarginalen enligt TLV:s föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel läggs till inköpspriset (AIP).

Gå till sidan räkna AUP

Tillverkningskostnader

Tillverkningskostnaderna är indelade utifrån hur läkemedlet tillverkas, det vill säga sterila beredningar eller icke sterila beredningar och därefter i underkategorier om beredningsformer.

Tillverkningskostnaden framgår i bilagan till föreskriften HSLF-FS 2017:29 över högsta tillåtna tillverkningskostnader (se föreskrift nedan). Tillverkningskostnaden avser summan av pris per order och pris per förpackning av en viss beredningsform. I bilagan till föreskriften finns vidare undergruppsindelningen "Riskprodukter" särskilt upptagna.

Riskprodukter innehåller substanser som är klassificerade gällande toxicitet enligt den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) eller lokala myndigheter såsom Kemikalieinspektionen. Det är endast dessa som klassas som riskprodukter och som ska prissättas i enlighet med prissättningen för riskprodukter i förteckningen över tillverkningskostnader.

Tilläggskostnader

I föreskriften finns en uttömmande uppräkning av vad som ingår i begreppet tilläggskostnader. Det innebär att andra kostnader än vad som framgår i föreskriften inte får läggas till apotekens inköpspris (AIP).

Tilläggskostnader är:

  • kostnader för råvara
  • förpackningsmaterial
  • leverans till apotek utanför ordinarie transport
  • särskild analys av tillverkat extemporeläkemedel

Vilka av dessa som läggs till tillverkningskostnaden beror på vilket extemporeläkemedel som tillverkas. I det fall tillverkningen av ett extemporeläkemedel kräver riskanalys får ett extemporeapotek lägga till högst 6 000 kronor per prov för läkemedel som tillverkas i samma batch. På motsvarande sätt får ett extemporeapotek ta ut högst 300 kronor per leverans utöver ordinarie transport.

Sidinformation


Senast uppdaterad
7 november 2022