TLV logotyp

Du är här:

Glesbygdsbidrag

Syftet med glesbygdsbidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

Så fungerar glesbygdsbidraget

Regeringen har ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag för den period som ansökan avser. Apoteket ska:

  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger 4 procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Mer information om kriterierna finns att läsa i förordningen  (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse och TLV:s föreskrifter (TLVFS 2013:4) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse, se menyn till höger.

Uppföljning och utvärdering av glesbygdsbidrag

TLV konstaterar i en uppföljning från mars 2018 att nästan alla apotek finns kvar sedan bidraget infördes 2013. Hittills har staten årligen betalat omkring tio miljoner kronor i bidrag till apotek i glesbygd. Verksamhetsåret 2016 fick 34 apotek glesbygdsbidrag och bidraget lyfte 17 av 19 apotek från ett negativt till ett positivt rörelseresultat. Under de fyra år bidrag utbetalats har tre av 130 apotek med mer än 20 kilometer från närmsta apotek lagt ner. Ytterligare ett apotek lades ner i fjol. Se uppföljningsrapport i menyn till höger.

Glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2017

TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 35 apotek för år 2017. Sammanlagt ansökte 37 apotek om glesbygdsbidrag. Mer än hälften av apoteken hade negativt resultat innan glesbygdsbidrag. Med  glesbygdsbidraget är det bara fyra apotek som har negativt resultat.

Via länk till höger på sidan finns en sammanställning över beslut om bidrag för 2017.

Publicerad 10 mars 2017
Uppdaterad 14 maj 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV