Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Glesbygdsbidrag

Syftet med glesbygdsbidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

Ansökningar om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2023

Längre ner på den här sidan finns återrapporteringen avseende verksamhetsåret 2022.

Förteckning över vilka apotek som beviljats bidrag

Förteckning över vilka apotek som ansökt

Så fungerar Glesbygdsbidraget

Regeringen har ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag för den period som ansökan avser.

Apoteket ska:

  • vara placerat mer än tjugo kilometer från ett annat apotek
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och femton miljoner kronor för verksamhetsåret
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger 4 procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Mer information om kriterierna finns att läsa i "Förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse" och "TLV:s föreskrifter (TLVFS 2013:4) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse"

Av förordningen framgår också att apotek vars försäljningsintäkter av läkemedel inte överstiger 3 miljoner kronor ska apotekets lokaler varit öppna i genomsnitt minst 10 timmar per vecka alternativt apotek vars försäljningsintäkter av läkemedel överstiger 3 miljoner kronor ska apotekets lokaler ska ha varit öppna i genomsnitt minst 20 timmar per vecka.

Av förordningen framgår också att apotek vars försäljningsintäkter av läkemedel inte överstiger 3 miljoner kronor ska apotekets lokaler varit öppna i genomsnitt minst 10 timmar per vecka alternativt apotek vars försäljningsintäkter av läkemedel överstiger 3 miljoner kronor ska apotekets lokaler ska ha varit öppna i genomsnitt minst 20 timmar per vecka.

Sidinformation


Senast uppdaterad
26 juni 2024