TLV logotyp

Du är här:

Apoteksmarknaden

Det finns över 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige och branschen domineras av fem apotekskedjor. Förutom apotekskedjorna finns drygt 30 företag med ett eller ett fåtal apotek. Utöver öppenvårdsapotek finns även dos- och distansapotek.

Antal apotek med försäljning, oktober 2009 till maj 2018.

Diagram över antal öppenvårdsapotek

Not: I figuren redovisas nettoeffekten av apotek som etablerats under perioden samt lagt ner verksamheten. Källa: Apoteksinfo, E-hälsomyndigheten och TLV analys.

Tillgängligheten till läkemedel är god

Sedan omregleringen har fler apotek ett ökat öppethållande och framväxten av e-handel bidragit till en förbättrad tillgänglighet. Antalet apotek är nu knappt 500 fler och apoteken har i större utsträckning öppet under både kvällar och helger. Tillväxten av apotek har varit hög men avmattas på senare år. Flertalet nyetableringar av apotek har skett i storstadsområden. För att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet finns sedan 2013 ett särskilt bidrag som apotek i glesbygd kan ansöka om.

Apotekens e-handel fortsätter att växa. Samtliga apotekskedjor är etablerade på marknaden och nya rena e-handelsaktörer är på väg in, vilket ökar konkurrensen. Den stora tillväxten har tidigare i huvudsak varit för handelsvaror och receptfria varor, men mönstret förändras och även receptförskrivna varor ökar hos aktörer som inte har fysiska apotek. Receptförskrivna läkemedel stod våren 2018 för cirka 55 procent av e-handelns försäljning. E-handelns geografiska spridning är god. 1 731 av totalt 1 743 postorter i hela landet har haft försäljning via e-handel under perioden mars till maj 2018, enligt försäljningsstatistik från fyra stora apoteksaktörer.

 

Bidrar till kostnadseffektiv läkemedelsanvändning

Den totala försäljningen via öppenvårds- och distansapotek uppgick till cirka 41,5 miljarder kronor 2017. Cirka tre fjärdedelar av försäljningen kommer från receptförskrivna läkemedel och andra varor. Övrig försäljning utgörs främst av receptfria läkemedel och handelsvaror.

 

Apoteksmarknadens utveckling 2009 till 2017 samt årlig förändring

Diagram över apoteksmarknadens utveckling från 2009 till 2016 samt den årliga förändringen

Not: Försäljning via öppenvårdsapotek, exklusive dosläkemedel via öppenvårdsapotek. Källa: E-hälsomyndigheten och Sveriges Apoteksförening samt TLV analys.

Läkemedel inom periodens vara-utbytet står för knappt 60 procent av alla förpackningar som säljs inom förmånerna, men endast drygt 20 procent av försäljningsvärdet. Utbyte av läkemedel på apotek bidrar till det offentligas behov av kostnadskontroll och att kunder inte ska behöva betala onödigt mycket för sina läkemedel.

Senast uppdaterad 19 februari 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV