TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden. TLV är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Höjning av högkostnadsskyddet 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 höjdes högkostnadstaket för förmånsbelagda läkemedel från 2 300 kr till 2 350 kr. Höjningen kommer påverka alla steg i den så kallade högkostnadstrappan.

Om du betalat 2 300 kronor och uppnått frikort senast 31 december 2020, behåller du ditt frikort fram till dess att din högkostnadsperiod tagit slut. Efter att din högkostnadsperiod tagit slut påbörjar du den nya trappan.

Skulle du som patient befinna dig precis mellan två trappsteg, kan extrabeloppet variera något, men kommer aldrig överstiga 37,73 kronor.

Om du inte kommit upp i frikort innan 31 december 2019 kommer ditt högkostnadsskydd automatiskt att korrigeras så att du hamnar på den nya trappan. Detta innebär att du kommer behöva betala ”ikapp”, enligt nedanstående tabell:


Betald egenavgift före 1 januari 2020

Extra belopp att betala

0 - 1150 kronor

0 kronor

1150 - 1 673 kronor

12,50 kronor

1 674 – 2 143 kronor

24,43 kronor

2 144 – < 2 300 kronor

37,73 kronor

Max 2 350 kronor under 12 månader

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar max 2 350 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod. Endast läkemedel som hämtas ut med recept omfattas av högkostnadsskyddet.
Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för barn under 18 år. För utbytbara läkemedel får den som motsätter sig utbyte betala en merkostnad.

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för personer som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år. För utbytbara preventivmedel får den som motsätter sig utbyte, betala en merkostnad.

Följande personer har rätt till högkostnadsskydd i Sverige

  • Personer som är bosatta i Sverige.
  • Försäkrade från länder inom EU/EES-området och Schweiz i följande fall.
    • För nödvändig vård vid uppvisande av EU-kort eller provisoriskt intyg. Det är förskrivaren som avgör om vården ska betraktas som nödvändig. Med nödvändig vård menas att vården inte ska kunna vänta tills den försäkrade kommer hem till det land som normalt ansvarar för vården. Syftet med resan får inte heller ha varit att söka vård. Då är det istället fråga om planerad vård.
    • Om klartecken har getts i förväg från försäkringslandet omfattas även planerad vård. Patienten behöver då visa upp intyg om detta. Om klartecken från försäkringslandet inte har getts i förväg omfattas inte planerad vård av läkemedelsförmånerna.
  • Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, och som kan visa upp ett särskilt intyg från Försäkringskassan.
  • Utöver de ovanstående har även den som, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här, rätt till läkemedelsförmåner. Förbrukningsartiklar för stomi ingår dock inte.

Läkemedel i högkostnadsskyddet

Vill du veta om ett läkemedel är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet hittar du information om detta i vår databas eller på sidan "Beslut läkemedel".

Läs mer om läkemedel på Fass webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Kontakta läkemedelsupplysningen hos Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

E-hälsomyndigheten administrerar högkostnadsdatabasen, med uppgifter om hur mycket varje individ har betalat. Läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..Senast uppdaterad 28 juli 2021